Impresszum

Azzal, hogy belép a www.rasztari.hu - www.csikasz.hu - www.cimbi.hu - www.pulikutya.hu - www.feketeracka.hu - www.bodri.hu - www.dinamitpuli.hu - www.komondoragyar.hu - www.pasztorpuli.hu - www.magyarpuli.hu site-rendszer valamelyik oldalára elfogadja az alábbi feltételeket:

A domaineken található tartalom Tari József szellemi tulajdona.
Tari József fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
Tari József előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A fenti domainek oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá Tari József előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Tari József követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A fenti domain nevek szerzői jogi védelmet élveznek, védjegyoltalom-ban részesülnek, felhasználásuk - a hivatkozás kivételével - kizárólag Tari József előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.